Hieronder het initiele werkdokument van onze commissie. Het bevat heel wat ideeŽn die ondertussen al deels zijn gerealiseerd. Vandaar ook dat we een award hebben gewonnen van JCI Belgium!

* commissie omtrent vlasroterij, waarin in enkele kernen gelegen langs de Leie samenwerken : Menen, Kortrijk, Harelbeke

* elke kern neemt het op voor een vlas-site gelegen in zijn stad/gemeente = PETERSCHAP

* doelstellingen :

    1. sites bekend maken bij groot publiek

    2. probleemstelling omtrent deze sites

    3. eigen leden van kernen : vertrouwd maken met het thema vlas, zijn geschiedenis, toepassingen, evoluties,…

* komen tot een vrijwaring van de site, bescherming, onderhoud,...

* BESCHERMING TEGEN VERDER VERVAL

* zorgen dat sites toegankelijk worden voor fietsers : paden, wegwijzers, aanleg piknik-plaats, vuilbakken,...

* samenwerking met gemeenten en/of stadsbesturen, provincies, erfgoedverenigingen (roede van Harelbeke, Cuerna, VVIA, stoom-verenigingen,…), Vlaamse gemeenschap, toeristische diensten (Westtoer, Leiestreek, toerisme Vlaanderen), gidsenkring Kortrijk..., bedrijven : unilin, Vyncke, Spano, Brille, Jos Vanneste, Geldhof, Vivox/Depoortere, nog aktieve vlasverwerkers, boerenbond/KLJ

* publiciteit/pers : symbolische opkuis roterij, aanleg van rotonde met vlaskapellekes, infopaneel

* cursus omtrent erfgoed op districtsvormingsdag

* workshop : wat met sites in toekomst : openluchtmuseum, bewoning, congrescentrum, bezoekerscentrum streek, cafetarie, B&B, expositieruimte, kantoren…

* ism. Provincie/toeristische diensten een kaart aanmaken met een link tussen onze verschillende vlassites langsheen de Leie = soort fietslus, themaroute ‘vlasroterij’ op basis van reeds gekend fietsnetwerk in de Leiestreek

* DROOM = dossier indienen voor opname op lijst van UNESCO werelderfgoed (http://whc.unesco.org/, zie lijst onder België)

* VDAB, vormingsinstituut : forum aanbieden voor opleiding voor werklozen, leerlingen,… binnen een roterij-site (vb. lassen, metselwerken,…) : gedeeltelijke renovatie,... : zie restauratie van houten boten

* project naar scholen, universiteiten : ontwikkelingsplan Leiestreek, ontwerp inrichting roterij,…